Latest News

Sunday, December 11, 2016

Lễ Hội Hoa Đăng Kỷ Niệm đản sanh đức Phật A Di Đà 2016


Lễ Hội Hoa Đăng kỷ niệm đản sanh đức Phật A Di Đà.
Tổ chứa tại:

Chùa Từ Liên
3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039
Chủ Nhật 11 tháng 12 năm 2016
« PREV
NEXT »