Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Tùy Duyên


Các thiện tri thức!

Gần đây trang không đăng nhiều bài pháp không phải vì "cạn đề tài" viết pháp, mà cốt lõi chính để mọi người tu tập nhiều hơn, vào xem lại các bài đã đăng. Ta đọc hiểu, áp dụng vào đời sống tu tập thì đó mới là sự mong mỏi của trang. Chúng ta tu tập, học trí tuệ không phải để nói xuông mà có áp dụng, có thi hành thì trí tuệ mới tiến triển.

Các thiện tri thức!

Khi chúng ta còn mang thân tứ đại, nghĩa là ta vẫn còn vai mượn thân xác tạm thời này.Như vậy, bản thân chúng ta sống sao cho xứng đáng, chớ vội oan phí thời gian vào những "món" vô bổ, để đến khi ta không còn mang thân tứ đại, lúc đó hối hận cũng không kịp. Lúc đó, tùy theo nghiệp duyên mà ta sẽ đi theo con đường mà ta tạo khi ta còn mượn tạm thân xác, hay nói đúng hơn là khi ta còn sống. Thân vô thường, nên nhớ như vậy.

Các thiện tri thức!

Vạn vật vốn đi theo định luật "thành - trụ - hoại - không," vốn không có gì là mãi mãi. Đừng chấp tướng, chấp thân, chấp ngã , chấp pháp.. mà tự ta làm khổ chính ta. Nhưng cũng đừng buôn thả quá thay vì là buôn xả, tu tập nên dữ tính cân bằng vừa phải như sợi dây đàn mới phát ra âm thanh hay . Từ đó mới có thể an lạc, trí tuệ và cao hơn là giải thoát.

« PREV
NEXT »