Latest News

Tuesday, February 23, 2021

Trí TuệCác thiện tri thức!

Việc ăn uống không ảnh hưởng đến trí tuệ, nhưng đừng vì thế mà sát hại chúng sanh để làm thức ăn cho mình hoặc cho người khác. Đó là đi trái với từ bi và trí tuệ,con đường nghiệp báo chắc chắn ko lành. 

Các thiện tri thức! 

Đạo Phật ko giới hạn độ tuổi, giới tính, chủng tộc.. bất cứ ai cũng có thể tu tập và hướng đến sự an lạc. Thờ cúng cũng thế, bất cứ ai cũng có thể thờ, tướng đứng hay ngồi của tượng Phật ko ảnh hưởng gì cả, tất cả cũng là hiện thân của Phật.

Các thiện tri thức!

Trí tuệ của Phật là để tu tập, thân sắc của Phật là để chiêm ngưỡng và kính trọng sự trang nghiêm,đức hạnh từ bi của người. Chớ đừng lấy hình Phật mà viết bài "phàm", chớ tin nội dung "phàm" mà bình luận gõ A, B, C, D.. mà được thế này thế kia. Đừng lấy trí tuệ mà chủ yếu là câu like, câu view, câu người theo dõi,..hoặc trục lợi vì lòng tin của đại chúng. Đó là tu tà kiến.

Các thiện tri thức!

Muốn truyền đạt Phật pháp, người đó phải có trí tuệ, hoặc phương tiện truyền pháp. Khi truyền đạt, phải suy xét tường tận căn duyên của người, tâm lý khi nghe có muốn tu tập hay ko thích. Để khi truyền đạt, ta biết chọn mức nào cho phù hợp, biết lúc nào nên nói, lúc nào dừng.

Các thiện tri thức!

Tu tập là thi hành sửa chữa thân tâm, chứ không phải là dạng "sống ảo" để cho mọi người thấy. Cho dù thực tại ta được mọi người khen ngợi, nhưng nghiệp không vì sự khen ngợi đó mà giúp ta đặng nên an lạc, trí tuệ . Tu là tu cho mình, sau đó là lợi lạc cho chúng sanh. Tu thật đi đường chánh, tu "ảo" thì ko nào ngoài đường tà. Đó vốn là quy luật.

« PREV
NEXT »